Destinasjon Hemsedal

Hemsedal er en av Skandinavias største turistdestinasjoner, og ligger midt mellom Oslo og Bergen.

Utfordring: Skistar, Kommunen og Turistkontoret startet i 2005 et prosjekt som skulle utvikle Hemsedal til en helårsdestinasjon med ny merkevareplattform, profil og med mål om å styrke merkevaren Hemsedal.

Løsning: MANITU ble engasjert i 2005 som prosjektleder for ”Hemsedal 2010” merkevareprosjekt. Gjennom prosjektet er Hemsedal lansert som en helårsdestinasjon med ny merkevareplattform og profil. Hemsedal vant i 2008 Norwegian Travel Award som beste norske turistdestinasjon.

Les mer på hemsedal.com
  • Kunde: Destinasjon Hemsedal